• Kierunki kształcenia

     • LO o profilu policyjno-strażackim

     • Klasy policyjno-strażackie II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim tworzone są dla uczniów zainteresowanych dalszym kształceniem na uczelniach cywilnych oraz uczelniach resortów mundurowych. Udział w dodatkowych zajęciach ( techniki interwencji służb mundurowych, samoobrona, zajęcia strzeleckie  pozwoli lepiej przygotować naszych uczniów do uzyskania dodatkowych kwalifikacji w pracy w formacjach mundurowych ( policji, wojsku, straży pożarnej, straży granicznej, straży marszałkowskiej, biurze ochrony rządu, formacjach ochrony osób i mienia ) oraz przygotować do testów sprawnościowych przy naborze do pracy w ww. służbach mundurowych. 
      Absolwenci klas mundurowych otrzymają na świadectwach ukończenia szkoły wpis o odbytych zajęciach specjalistycznych ( Służba Policyjna, Służba Straży Pożarnej, Zajęcia Praktyczne Służb Mundurowych ).
      Dodatkowo każdy otrzyma zaświadczenie o odbytych zajęciach z technik interwencji służb mundurowych, samoobrony i wyszkolenia strzeleckiego. Dokumenty te dają możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy naborze do ww. formacji mundurowych.

      Głównymi celami  są:
       

      • Przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego i studiów wyższych na wybranych uczelniach cywilnych oraz kierunkach mundurowych ( np. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szkoła Policji w Słupsku, Akademia Marynarki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Sztuki Wojennej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej itp.).
      • Przygotowanie młodzieży do postępowania kwalifikacyjnego w przyjęciu do pracy w zawodzie policjanta, strażaka, pracownika ochrony osób i mienia  ( nie jest wymagane świadectwo maturalne przy naborze do ww. formacji ).
      • Stworzenie uczniom na etapie edukacji  szansy poznania specyfiki służby w policji, straży pożarnej oraz innych formacjach mundurowych ( współpracujemy między innymi z: Komendą Powiatową Policji w Sokołowie Podlaskim, Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, Wojskową Komendą Uzupełnień, V Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej w Siedlcach, Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu).      
      • Zdobycie nowych uprawnień i umiejętności:
       • uzyskanie państwowych uprawnień strzeleckich: patentu strzeleckiego i licencji strzeleckiej (dla chętnych),
       • naukę samoobrony i podstaw sztuk walki,
       • naukę strzelania,
       • zajęcia  WF przygotowujące do testów sprawnościowych przy naborze do pracy w policji, straży pożarnej i wojsku. 
      • Integracja młodzieży z instytucjami mundurowymi działającymi na terenie naszego powiatu i województwa;

       
      ZAJĘCIA STRZELECKIE  W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 1 SOKOŁÓW PODLASKI

      Uczniowie klas mundurowych II LO, Technikum Nr 1 oraz Szkoły Branżowej  w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, poza przygotowaniem uczniów do matury i uzyskaniem specjalizacji zawodowych dają również możliwość zdobycia uprawnień strzeleckich.
      Uczniowie klas o profilach mundurowych od I roku nauki podczas zajęć praktycznych uczą się strzelać z różnej broni. Na początku jest to broń pneumatyczna ( ZS Nr 1 dysponuje swoją strzelnicą i bronią ),  w klasie drugiej zajęcia odbywają się już z wykorzystaniem broni palnej na strzelnicy Klubu Strzelectwa Sportowego „Sokół” w Sokołowie Podl. W drugiej klasie uczniowie mają możliwość zdobycia państwowych uprawnień strzeleckich

      • patentu strzeleckiego
      • licencji zawodnika strzelectwa sportowego

       
      Osoba, legitymująca się patentem strzeleckim, może strzelać na strzelnicy samodzielnie, może również po przejściu wymaganej procedury ubiegać się o  własną broń. Patent wydawany jest na trzy rodzaje broni: pistolet, karabin oraz strzelba gładkolufowa.  Dokument ten jest ważny w całym kraju na wszystkich strzelnicach oraz honorowany  przy składaniu dokumentów do pracy w formacjach mundurowych ( np. Policja, Wojsko, BOR, Straż Marszałkowska, Służba Więzienna, Służba Celna, pracownicy kwalifikowani ochrony osób i mienia ) oraz na uczelnie związane ze służbami mundurowymi.

       

 • Nasze media społecznościowe