• Egzamin zawodowy

    • Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 r

    • HARMONOGRAM  EGZAMINÓW
     POTWIERDZAJACYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
     W SESJI STYCZEŃ – LUTY 2020 R.

      

     Etap praktyczny (d)
     9 stycznia 2020 r. (czwartek)

      

     Lp.

     Zawód/Kwalifikacja

     Ilość uczniów

     Godz.

     Sala

     Czas trwania egzaminu

     1.

     Technik logistyk – AU.22.

     14

      

      

     900

      

      

      

     Sala 106

      

      

      

     120 min.

      

      

     2.

     Technik hotelarstwa – TG.12.

     2


     900

      

     Sala 104

     150 min.

     3.

     Technik logistyk – A. 31.

     10

     900

     Sala 17

     120 min.

     4.

     Technik logistyk – A.32.

     37

     1300

     Świetlica Nr 1

     120 min.

     5.

     Technik hotelarstwa – T.12.

     9

     1300

     Sala 104

     150 min.

     6.

     Technik logistyk – A. 30.

     2

     1600

     Sala 104

     120 min.

      

     Etap pisemny 
     10 stycznia 2020 r. (piątek)

      

     Lp.

     Zawód/Kwalifikacja

     Ilość uczniów

     Godz.

     Sala

     Czas trwania egzaminu

     1.

     Technik ekonomista  – A.35.

     1

      

      

     1000

      

      

      

      

     Sala 15
     ( 8 osób)

      

      

      

     60 min.

      

      

     2.

     Sprzedawca  – A.18.

     1

     3.

     Mechanik monter maszyn
     i urządzeń – M.17.

     2

     4.

     Technik hotelarstwa – T.12.

     1

     5.

     Technik ekonomista  – AU.35.

     2

     6.

     Technik logistyk – AU.22.

     1

     7.

     Technik ekonomista  – A.36.

     9

      

      

     1200

      

      

      


     Sala 17
      

      


     60 min.

      

     8.

     Technik informatyk  - E.13.

     6

     1200

     Sala 106

      

     60 min

      

     9.

     Technik mechanik – M.44.

     8

     1200


     Sala 113

      

      

     60 min

      

     10.

     Technik hotelarstwa – T.12.

     9

     11.

     Technik logistyk – A.32.

     37

     1400

     Świetlica Nr 1

      


     60 min.

      

      

     12.

     Technik informatyk – E.14.

     12

     1400

     Sala 105

      

      

     60 min.

      

      

     12

     1400

     Sala 106

      

     60 min.

      

      

      

     Etap praktyczny
      

     1.

     Technik informatyk – E.14.

     (dk)

     13

      

     13.01.

     800

      

     Sala 115

     150 min.

     13

      

      

     13.01.

     1200

      

      

     Sala 115

      

     150 min.

      

     2.

      

     Technik ekonomista – AU.35.

     (dk)

     2

      

      

     14.01.

     900

      

      

      

      

     Sala 215
      

      

     180 min.

     3.

     Technik ekonomista – A.35.

     (dk)

     1

     14.01.

     1500

      

      

     Sala 215

      

      

     180 min.

      

     4.

     Mechanik monter maszyn
     i urządzeń – M.17.

     (w)

     1

     14.01.

     1600

     Warsztaty Nr 1

      

     120 min.

      

     5.

     Technik mechanik – M.44.

     (dk)

     9

     15.01.

     800

     Sala 208


     120 min.

      

     6.

     Technik ekonomista – A.36.

     (dk)

     5

     16.01.

     900

     Sala 215


     180 min.

      

     4

     16.01.

     1500

     Sala 215


     180 min.

      

     7.

     Technik informatyk – E.12.
     (wk)

     2

     30.01.

     1200

     Sala 213


     150 min.

      

     8.

     Technik informatyk – E.13.
     (wk)

     4

     07.02.

     1200

     Sala 201

     150 min.

     3

     07.02.

     1600

     Sala 201

     150 min.

      

      

     Uwaga !

     1  Każdy zdający powinien mieć przy sobie dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem i okazać go przed wejściem do sali.

     2. Na egzamin pisemny zdający przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania - pióro lub  długopis z czarnym tuszem.

     3. Do sali egzaminacyjnej zdający nie może wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani z nich korzystać.

     4. Zdający etap praktyczny egzaminu, przynosi ze sobą dokument tożsamości,  przybory do pisania - pióro lub długopis
     z  czarnym tuszem oraz określone przybory związane ze specyfiką zawodu.

    • HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

    • Sesja 1.
     2020 Zima (styczeń – luty 2020 r.)

     Do 9 września 2019 r.
     Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2020 r.

     20 marca 2020 r.
     Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020 r.

     20 marca 2020 r.
     Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
     w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020 r.

     20 marca 2020 r.
     Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020 r.

      22 maja 2020 r.
     Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
     dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 24 kwietnia 2020 r.

     Sesja 2.

     2020 Lato (czerwiec – lipiec 2020 r.)

     Do 22 lutego 2020 r.
     Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 r.

     W przypadku ponownego przestępowania do egzaminu przez zdających
     (uczniów, absolwentów oraz osoby, które ukończyły kkz), którzy nie zdali tego egzaminu
     w sesji 2020 Zima -  termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 r.
     do 27 marca 2020 r.

     28 sierpnia 2020 r.
     Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020 r.

     28 sierpnia 2020 r.
     Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020 r.

     28 sierpnia 2020 r.
     Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2020 r.

     Źródło:
     Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
     w 2020 roku dla podstaw programowych kształcenia w zawodach  z 7 lutego 2012 r.
     i 31 marca 2017 r.

     Przygotowała:
     Agnieszka Makowiecka

    • Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2019 r.

    • HARMONOGRAM  EGZAMINÓW
     POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
     W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2019 R.

      

     Część pisemna – 18.06.2019 r. (wtorek)

      

     Lp.

     Zawód/Kwalifikacja

     Ilość uczniów

     Godz.

     Sala

     Czas egz.

     1.

     Technik ekonomista – AU.35.

     15


     1000

      


     105
      


     60 min.

      

     2.

     Technik hotelarstwa –TG.12.

     5

     1000

     104

     60 min.

     3.

     Technik logistyk – AU.22.

     35

     1000


     Świetlica

     Nr 1

      

     60 min.

     4.

     Technik mechanik – M.20.

     10

      

      

     1000

      

      

     Sala 106

      

     60 min.

      

     Technik informatyk – E.12.

     3

     Technik spedytor – A.28.

     1

     Technik ekonomista – A.35.

     1

     5.

     Kucharz – T.06.

     4

      

      

     1000

      

      

      

     Sala 212

      


     60 min.

      

     Mechanik pojazdów samochodowych – M.18.

     3

     Murarz – tynkarz – B.18.

     1

     Sprzedawca  A.18.

     2

     Mechanik monter maszyn
     i urządzeń – M.17.

     9

     6.

     Technik logistyk – A.31.

     17

     1200

     105

     60 min.

     7.

     Technik logistyk – A.31.

     31

     1200


     Świetlica

     Nr 1

      

     60 min.

     Technik ekonomista – A.36.

     3

     Technik mechanik – M.44.

     1

     Technik spedytor – A.29.

     1

     Fryzjer – A.19.

     1

     8.

     Technik informatyk – E.13.

     30

     1200

     212

     60 min.

     9.

     Technik logistyk – A.32.

     1

     1400

     105

     60 min.

     Technik informatyk – E.14

     10

      

      

     Część praktyczna (d) – 17.06.2019 r. (poniedziałek)


      

     Lp.

     Zawód/Kwalifikacja

     Ilość uczniów

     Godz.

     Sala

     Czas egz.

     1.

     Technik hotelarz – TG.12.

     5

      

      

     900

      

      

      

     Sala 104

      

      

      

     150 min.

      

      

     2.

      

     Technik logistyk – A.31.

     34

      

      

     900

      

      

      

     Świetlica

     Nr 1

      

     120 min.

      

     3.

     Technik logistyk – A.31.

     14

     900

      

     Sala 105

      

      

     120 min.

      

     Technik spedytor – A.28.

     1

     4.

     Technik logistyk – AU.22.

     18

     900

     Sala 106

      

     120 min.

      

     5.

     Technik logistyk – AU.22.

     17

     900

     Sala 103

      

     120 min.

      

     6.

     Technik logistyk – A.32.

     10

     1300

      

     Sala 105

      


     120 min.

      

     Technik spedytor A.29.

     2

     7.

     Technik logistyk – A.30.

     12

     1600

     Sala 104

      

     120 min.

      

      

      

     Część praktyczna (dk)
      

     Lp.

     Zawód/Kwalifikacja

     Ilość uczniów

     Data/
     godz.

     Sala

     Czas egz.

     1.

     Technik ekonomista – A.35.

     3

      

     26.06.

     900

      

     Sala 215

     180 min.

      

     2.

      

     Technik ekonomista – A.36.

     5

      

      

     27.06.

     900

      

      

      

      

     Sala 215
      

      

     180 min.

     3.

     Technik mechanik – M.44.

     3

     27.06.

     800

      

     Sala 208

      

     120 min.

     4.

     Technik informatyk – E.14.

     13

     28.06.

     800

      

      

     Sala 115

      

      

     150 min.

      

     5.

     Technik ekonomista – AU.35.

     8

     25.06.

     900

      

      

     Sala 215

      

     180 min.

      

     7

     25.06.

     1500

      

      

     Sala 215

      

     180 min.

      

      

     Część praktyczna (wk)
      

     Lp.

     Zawód/Kwalifikacja

     Ilość uczniów

     Data/
     godz.

     Sala

     Czas egz.

     1.

     Technik informatyk – E.13.

     6

      

     27.06.

     800

      

     Sala 201

     150 min.

     6

      

      

     27.06.

     1200

      

      

     Sala 201

      

     150 min.

     5

      

      

     27.06.

     1600

      

      

     Sala 201

      

     150 min.

      

     2.

      

     Technik informatyk – E.13.

     5

      

      

     28.06.

     800

      

      

     Sala 201

      

     150 min.

     5

      

      

     28.06.

     1200

      

      

     Sala 201

      

     150 min.

     3.

     Technik informatyk – E.12.

     1

      

      

     28.06.

     1600

      

      

     Sala 213

      

     150 min.

      

     Część praktyczna (w)
      

     Lp.

     Zawód/Kwalifikacja

     Ilość uczniów

     Data/
     godz.

     Sala

     Czas egz.

     1.

     Mechanik monter maszyn
     i urządzeń – M.17.

      

     3

      

     22.06.

     800

      

     Warsztaty
     W1

     120 min.

     3

      

      

     22.06.

     1200

      

      

     Warsztaty
     W1

      

     120 min.

     3

      

     22.06.

       1600

     Warsztaty
     W1

     120 min.

      

     2.

      

     Technik mechanik – M.20.

     3

      

      

     24.06.

     800

      

      

     Warsztaty
     W1

      

     120 min.

     3

      

      

     24.06.

     1200

      

      

     Warsztaty
     W1

      

     120 min.

     3

      

      

     24.06.

     1600

      

      

     Warsztaty
     W1

      

     120 min.

      

     Uwaga !

     1. Każdy zdający powinien mieć przy sobie dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem i okazać go przed wejściem do sali.

     2. Na egzamin pisemny zdający przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania - pióro lub          długopis z czarnym tuszem.

     3. Do sali egzaminacyjnej zdający nie może wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, 
         ani z nich korzystać.

     4. Zdający etap praktyczny egzaminu, przynosi ze sobą dokument tożsamości,  przybory do pisania - pióro lub długopis z  czarnym tuszem oraz określone przybory związane
     ze specyfiką zawodu.

      

                      

    • Pilne!!!

    • DO 29 MARCA 2019 R.

     TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI PRZYSTAPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

     NA SESJĘ CZERWIEC – LIPIEC 2019

     W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez uczniów / absolwentów, którzy nie zdali egzaminów w sesji styczeń – luty 2019 r, odbiór deklaracji i przekazanie wypełnionych deklaracji
     do kierownika szkolenia praktycznego.

      

    • Rekrutacja Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019 r.

    • INFORMACJE O WYNIKACH Z EGZAMINÓW MOŻNA UZYSKAĆ
     W SEKRETARIACIE SZKOŁY W DNIU 22 MARCA 2019 R. OD GODZINY 14:00.

     W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez uczniów / absolwentów, którzy nie zdali egzaminów w sesji styczeń – luty 2019 r, odbiór deklaracji w sekretariacie Szkoły i przekazanie wypełnionych deklaracji do kierownika szkolenia praktycznego(w terminie 7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie).

    • Sesja 1 - 2019 Zima (styczeń – luty 2019 r.)

    • 22 marca 2019 r.
     Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019 r.

     22 marca 2019 r.
     Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
     w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019 r.

     22 marca 2019 r.
     Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2019 r.

    • Sesja 2 - 2019 Lato (czerwiec – lipiec 2019 r.)

    • Przypominamy o składaniu do wychowawców deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w sesji czerwiec – lipiec 2019 r.

     W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez uczniów / absolwentów, którzy nie zdali egzaminów w sesji styczeń – luty 2019 r., termin składania deklaracji 
     w terminie 7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

     Źródło: komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2019 r.

    • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

    • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
     z 27 listopada 2018 r.
     w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
     w sesji styczeń-luty 2019 r.

     Na podstawie § 12 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2015, poz.673) ) i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2017, poz.1663) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w styczniu-lutym 2019 r.

     Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

     Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2018/2019 roku, oraz może mieć kalkulator prosty*.

     * Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

     dr Marcin Smolik
     dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

      

    • Informacja!

    • INFORMACJA DLA UCZNIÓW:
     1. ZDAJĄCY ZGŁASZAJĄ SIĘ NA EGZAMIN W WYZNACZONYM DNIU, CO NAJMNIEJ 30 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU I PRZYNOSZĄ ZE SOBĄ:
     - DOWÓD TOŻSAMOŚCI,
     - DŁUGOPIS LUB PIÓRO Z CZARNYM ATRAMENTEM,
     - UBRANIA ROBOCZE, JEŻELI JEST TO WYMAGANE PRZEPISAMI BHP DLA KWALIFIKACJI, W KTÓREJ ODBYWA SIĘ CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU.
     2. PRZEBIERAJĄ SIĘ W UBRANIA ROBOCZE, O ILE JEST TO WYMAGANE.
     3. PRZYPOMNIENIE O ZAKAZIEWNOSZENIA I KORZYSTANIA Z:
     - URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH,
     - MATERIAŁÓW / PRZYBORÓW, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYMIENIONE W KOMUNIKACIE DYREKTORA CKE.

     W DNIU EGZAMINU ZDAJĄCYCH OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY.

       

    • Egzamin pisemny

    • Kod kwalifikacji

     Data

     Godzina

     Sala

     Liczba zdających

     A.28.

     2019-01-10

     10

     Świetlica Nr 1

     1

     A.30.

     2019-01-10

     10

     Świetlica Nr 1

     2

     A.35.

     2019-01-10

     10

     Świetlica Nr 1

     4

     E.12.

     2019-01-10

     10

     Świetlica Nr 1

     4

     M.20.

     2019-01-10

     10

     Świetlica Nr 1

     1

     A.29.

     2019-01-10

     12

     Świetlica Nr 1

     7

     A.36.

     2019-01-10

     12

     106

     16

     E.13.

     2019-01-10

     12

     Świetlica Nr 1

     12

     M.44.

     2019-01-10

     12

     105

     16

     T.12.

     2019-01-10

     12

     Świetlica Nr 1

     9

     A.32.

     2019-01-10

     14

     Świetlica Nr 1

     31

     E.14.

     2019-01-10

     14

     212

     25

    • Egzamin praktyczny

    • Kod kwalifikacji

     Data

     Godzina

     Sala

     Liczba zdających

     A.28.

     2019-01-09

     09

     105

     1

     A.31.

     2019-01-09

     09

     105

     4

     T.11.

     2019-01-09

     09

     105

     3

     A.29.

     2019-01-09

     13

     104

     7

     A.32.

     2019-01-09

     13

     Świetlica Nr 1

     34

     T.12.

     2019-01-09

     13

     105

     9

     A.30.

     2019-01-09

     16

     Świetlica Nr 1

     21

     E.14.

     2019-01-15

     08

     115

     15

     M.44.

     2019-01-15

     08

     208

     9

     E.14.

     2019-01-15

     12

     115

     14

     M.44.

     2019-01-15

     12

     208

     8

     A.35.

     2019-01-16

     09

     215

     7

     A.36.

     2019-01-17

     09

     215

     9

     A.36.

     2019-01-17

     15

     215

     8

     M.20.

     2019-02-11

     08

     Warsztaty 1

     4

     M.20.

     2019-02-11

     12

     Warsztaty 1

     4

     M.20.

     2019-02-11

     16

     Warsztaty 1

     4

     E.13.

     2019-02-14

     08

     201

     5

     E.13.

     2019-02-14

     12

     201

     5

     E.12.

     2019-02-15

     08

     201

     4

     E.12.

     2019-02-15

     12

     213

     4

  • Nasze media społecznościowe