• Ogłoszenia

    • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

    • Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

     Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

     Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

     • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
     • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
     • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
     • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
     • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
     • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

     Dyrektorze,

     • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
     • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
     • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
     • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
     • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
     • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
     • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
     • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
     • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
     • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
     • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

     Rodzicu,

     • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
     • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
     • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
     • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
     • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
     • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

     Uczniu,

     • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
     • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
     • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
     • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

     Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

     Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

     Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

     • dziennik elektroniczny;
     • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
     • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

     Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

     Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

     • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
     • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

     Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

     Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

     Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

     Departament Informacji i Promocji
     Ministerstwo Edukacji Narodowej

     Informacje skopiowane ze strony:
     https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

    • Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

    • 800 080 222
     – rusza całodobowa bezpłatna infolinia
     dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów


     Już od dziś, 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

     Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy
     w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej
     i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się
     ze specjalistami z
     Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie
     w najtrudniejszych sytuacjach.

     Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których
     nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi.
     Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet
     w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się
     po wsparcie.

     W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

     Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA
     to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

     Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
     ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.

     Departament Informacji i Promocji

     Zobacz pełną treść dokumentu (PDF)

     Ministerstwo Edukacji Narodowej

    • Drodzy Rodzice!

    • Wasze dzieci w tej chwili przezywają zmianę. No właśnie, czym ona właściwie jest i co się z nią wiąże??? ZMIANA to nowe, trudne, nieznane, niebezpieczne, nieoswojone. Zwróćcie uwagę Państwo, że na tej liście nie ma określeń z pozytywnym ładunkiem emocjonalnym. Nie ma, bo zmiana jest trudna i boli. I nie tyczy się to tylko dzieci, młodzieży, uczniów, ale wszystkich, którzy zmianę przeżywają. 
     Dlaczego zmiana jest trudna? Bo wyrywa człowieka ze starego porządku, z sytuacji, w której wiedział, rozumiał, znał, akceptował, radził sobie i stawia człowieka na początku zupełnie nowej drogi. I aby dobrze przejść zmianę, dobrze przejść nową drogę musi nauczyć się dobrze po niej poruszać, zauważać sygnały i adekwatnie na nie reagować, dobrze wchodzić w zakręty, sprawnie omijać przeszkody, dostosowywać prędkość do warunków na drodze i do swojej sprawności psychicznej i fizycznej, uważnie obserwować drogę, pobocze i siebie samego, jak reaguje na sytuacje stresowe. 
     Wasze dzieci robią teraz dokładnie to samo. Ich nową drogą jest nowa szkoła. Przez najbliższe tygodnie będą badać grunt, oswajać teren, uczyć się współpracy z nowymi nauczycielami, dostosowywać tempo pracy i wysiłek do nowych wymogów edukacyjnych (a są one zdecydowanie większe niż w gimnazjum czy podstawówce), wchodzić w nowe relacje, budować nową sieć społeczną, albo rozbudowywać starą z poprzedniej szkoły, oswajać się z nowym otoczeniem, przestrzenią fizyczną, nowymi murami. 
     Drodzy Rodzice! Pamiętajcie, że jest to trudny okres dla waszych dzieci. OKRES DOSTOSOWYWANIA SIĘ, ZROZUMIENIA, AKCEPTACJI. Może wiązać się z przeżywaniem lęku, stresu, niepokoju, niepewności. Są to jak najbardziej adekwatne reakcje emocjonalne. Mogą one stanowić źródło niepokoju dla Was jeśli będą utrzymywać się miesiącami. Wtedy proszę zareagować bo gdzieś jest problem. Przez najbliższe tygodnie będą naturalną reakcją. 
     My ze swojej strony, jako szkoła, będziemy starać się, aby to miejsce było dla waszych dzieci przyjazne, bezpieczne i zdrowe. Aby takie było w naszej szkole pracuje psycholog, pedagog, doradca zawodowy, rzecznik praw ucznia. Są to osoby, z którymi można się skontaktować w sytuacjach trudnych, nieprzyjemnych, niezrozumiałych bowiem współpraca rodzica ze szkołą jest niezwykle ważna. 

    • List od Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie wprowadzania do szkół i placówek programów o charakterze wychowawczym i profilaktycznym

    • Anonimowa skrzynka na sygnały

    • Drodzy Rodzice!

     W naszej szkole została uruchomiona elektroniczna skrzynka w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a Państwem. Wszelkie zapytania i sygnały o niebezpieczeństwie, które groziłyby naszym uczniom proszę kierować na adres mailowy: rodzice@zsnr1.edu.pl

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 18