• Kierunki kształcenia

     • Technik ekonomista

     • TECHNIK EKONOMISTA Z INNOWACJĄ ASYSTENCKO – SEKRETARSKĄ

      Dlaczego warto wybrać ten zawód?

      Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.  Technik ekonomista to zawód szerokoprofilowy, który stwarza  duże szanse zatrudnienia. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

      Kto powinien wybrać ten zawód?

       Kierunek technik ekonomista powinny wybrać osoby, które:

      • interesują się  pracą biurową
      • są komunikatywne
      • wykazują się operatywnością w działaniu
      • łatwo nawiązują kontakty
      • posiadają umiejętności organizatorskie

      Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcący się w zawodzie technika ekonomisty?

      W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

      • prowadzenia spraw kadrowo - płacowych
      • tworzenia biznesplanów
      • dokonywania  analiz ekonomicznych
      • prowadzenia rozliczeń finansowych z budżetami, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi
      • prowadzenia korespondencji w sprawach osobowych, finansowych i handlowych
      • sporządzania typowych  dokumentów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług
      • ewidencjonowania  i analizowania operacji gospodarczych
      • obliczania wskaźników efektywności działalności jednostki organizacyjnej

      Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technika ekonomisty?

      W zawodzie technik ekonomista kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

      EKA.04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

      EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

      Uczeń odbywa  8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych firmach i instytucjach

      Technik ekonomista może odbywać praktyki w sekretariatach, działach kadr, komórkach finansowo-księgowych, działach marketingu, urzędach skarbowych, bankach. Obok przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, ekonomiści mogą odbywać praktykę zawodową w administracji państwowej, fundacjach, zrzeszeniach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach statystycznych, firmach konsultingowych.

      Absolwent kierunku technik ekonomista ma możliwość rozpoczęcia studiów we wszystkich kierunkach, nie tylko ekonomicznych, ale także związanych z administracją, prawem, zarządzaniem, rachunkowością, marketingiem, reklamą, itp.

      Absolwenci Technikum Nr 1, którzy osiągnęli kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista mogą podjąć pracę na wielu różnych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

      Perspektywy zatrudnienia:

      • banki, instytucje finansowe,
      • sekretariaty – asystent prezesa, dyrektora,
      • biura rachunkowe,
      • urzędy skarbowe,
      • urzędy pocztowe,
      • agencje ubezpieczeniowe,
      • instytucje samorządu terytorialnego - urzędy miasta, gminy,
      • różne stanowiska pracy w działach takich jak np. dział marketingu, zaopatrzenia, księgowości, planowania,  
      • samodzielne prowadzenie firmy.

       INNOWACJA ASYSTENCKO - SEKRETARSKA

      Zmieniający się świat biznesu stawia nowe wyzwania przed dzisiejszymi asystentkami/sekretarkami. W związku z tym zmienia się również stopniowo charakter pracy asystentki i sekretarki i jej obowiązków. Efektywna/y Asystentka/Asystent- Sekretarka/Sekretarz to kompendium praktycznych wskazówek i umiejętności, które powinna posiadać każda nowoczesny pracownik– świadomy konieczności doskonalenia swoich kompetencji zawodowych. Uczniowie na lekcjach innowacji poznają zasady komunikacji interpersonalnej, telefonicznej, zasady obsługi klienta, savoir-vivre w biurze, etykę zawodową, image pracownika biurowego. Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez kosmetologa, wizażystę, stylistę. W działaniach szkołę wspiera  Golden Rose oraz Harper Hygienics.

 • Nasze media społecznościowe