• Rada Rodziców

    • Rada Rodziców 2019/2020

    • Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr  im. K.K.Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim
     Rok Szkolny 2019/2020

                       Skład Zarządu     Przewodniczący – Pani Małgorzata Nowak    

                                                              Zastępca przewodniczącego –  Pani Małgorzata Stokowska

                                                              Sekretarz – Pani Agata Tomczuk

                                                              Skarbnik –  Pani Agata Wojciuk

                                                            Członek –   Pani Małgorzata Woźniak

                   Skład Komisji Rewizyjnej   Pani   Monika Szczęśniak -Przewodniczący

                                                                                Pani   Anna Resiak -Członek

                                                                               Pani Iwona Grabowska -Członek

     Składka na  fundusz Rady Rodziców, nie zmienia się  i wynosi  100 zł.
     Wpłaty   można wnosić  gotówką lub przelewem na  rachunek  Rady Rodziców  w PBS   O/Sokołów Podlaski

                                      Nr  53 9221 0000 0014 3039 3000 0010

     Nasz niewielki wkład finansowy może bardzo pomóc Szkole i uczniom. Skorzystają z tego wsparcia  aktualnie nasze uczące się dzieci ,a wiele trwałych ulepszeń czy zakupów pozostanie  dla następnych pokoleń.

      

                                                                        Serdecznie dziękujemy .

 • Nasze media społecznościowe