• Kierunki kształcenia

     • Technik reklamy

     •  

      TECHNIK  REKLAMY

       

      Kwalifikacje w zawodzie

      W zawodzie technik reklamy kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

      • PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
      • PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

      Opis zawodu

      Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest szerokoprofilowy i łączący wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

      Technik reklamy w swojej pracy:

      • przeprowadza analizy marketingowe
      • zbiera i opracowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych
      • pozyskuje klientów do współpracy z firmą
      • uczestniczy w rozmowach handlowych
      •  prezentuje usługi reklamowe
      • doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych
      • kontaktuje się agencjami reklamowymi, studiami filmowymi, organizacjami branżowymi, sportowymi, społecznymi i politycznymi
      • pracuje przy kampaniach reklamowych

      Predyspozycje zawodowe:

      • kreatywność
      • wysoka kultura osobista
      • podzielność uwagi
      • wyobraźnia
      • umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej
      • rzetelność
      • łatwość  nawiązywania  kontaktów
      • zainteresowanie reklamą i działaniami promocyjnymi

      Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

      • bezpieczeństwo i higiena pracy
      • podstawy reklamy
      • posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
      • dokonywanie analizy skuteczności i efektywności kampanii reklamowej
      • język angielski zawodowy

      Przedmioty w kształceniu zawodowym  praktycznym (min. 50% godzin kształcenia zawodowego):

      • grafika komputerowa
      • stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
      • wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
      • realizowanie kampanii reklamowej

      Praktyki zawodowe 

      Uczeń odbywa ośmiotygodniową  praktykę  zawodową (w ciągu całego okresu nauki) w firmach reklamowych lub innych, w których wykonywane są czynności reklamowe. Praktyki zawodowe zapewnia szkoła. 

      Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

      • język polski

      Nauczane języki obce:

      • język angielski
      • język rosyjski

      Możliwości zatrudnienia

      Absolwent kierunku technik reklamy może być zatrudniony w następujących miejscach pracy:

      • agencje reklamowe (pracownik obsługi klienta, pracownik działu kreatywnego, autor tekstów, sloganów, projektant grafiki, pracownik działu planowania publikacji i prowadzenia badań rynkowych),
      • działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
      • biura ogłoszeń środków masowego przekazu,
      • działy promocji i reklamy środków masowego przekazu,
      • agencje scenariuszowe i studia graficzne ( autor tekstów, sloganów, projektant grafiki) studia produkcyjne (specjalista do spraw produkcji),
      • agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (organizator działań promocyjnych, specjalista ds. public relations).

      Możliwości kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

      Absolwenci kierunku technik reklamy mają możliwość kontynuowania nauki w uczelniach i szkołach wyższych na kierunkach: ekonomia, zarządzanie i marketing, dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

      Baza dydaktyczna

      Posiadamy pracownię wyposażoną w komputery z oprogramowaniem niezbędnym do pracy w zawodzie technik reklamy.

      Zobacz galerię

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 24575