• Kierunki kształcenia

     • Branżowa szkoła I - wielozawodowa

     •  

      SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – KLASA WIELOZAWODOWA
       

      Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na rynku pracy. Szkoła stwarza młodzieży szansę zdobywania umiejętności w różnych zawodach usługowych.

      Oto lista tylko niektórych zawodów proponowanych przez naszą szkołę:

      • Mechanik – monter maszyn i urządzeń SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKĘ                     ZAWODOWĄ!!!
      • Mechanik pojazdów samochodowych
      • Elektryk
      • Sprzedawca
      • KucharzSZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ!!!
      • Fryzjer
      • Murarz – tynkarz
      • Cukiernik
      • Piekarz
      • Stolarz
      • Magazynier logistyk
      • Kelner

      Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę podpisana pomiędzy pracodawcą a uczniem traktowanym jako młodociany pracownik.

      Mechanik monter maszyn i urządzeń oraz kucharz mają możliwość odbywania praktyk
      w obiektach szkolnych.

      Umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w zakładach pracy, natomiast wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na kursach organizowanych przez naszą szkołę oraz różne Ośrodki Dokształcania Zawodowego. Nauka w Szkole Branżowej I St. trwa 3 lata. Zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu
      w rzeczywistych warunkach pracy oraz nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą.

       W trakcie nauki:

      • w I i II klasie uczniowie mają 3 razy w tygodniu zajęcia w szkole i 2 dni praktyki zawodowej,
      • w III klasie uczniowie mają 2 razy w tygodniu zajęcia w szkole i 3 dni praktyki zawodowej.

      Uczeń podpisuje z pracodawcą umowę o pracę, a w trakcie nauki zawodu otrzymuje wynagrodzenie.

      Charakterystyka wybranych zawodów:

      MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

      Krótki opis zawodu
      Mechanik – monter maszyn i urządzeń zajmuje się montażem maszyn w warunkach produkcji oraz eksploatacją i naprawą maszyn. W ramach eksploatacji wykonuje rozruch maszyn, przeglądy techniczne, konserwacje i regulacje oraz na podstawie badań diagnostycznych ocenia stan techniczny maszyn.


      Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

       

        MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.


      Najważniejsze przedmioty zawodowe:

      • bezpieczeństwo i higiena pracy
      • podstawy konstrukcji maszyn
      • rysunek techniczny
      • eksploatacja maszyn i urządzeń
      •  technologia konstrukcji mechanicznych
      • elektrotechnika i mechatronika
      • język obcy w branży samochodowej
      • zajęcia praktyczne odbywające się w pracowni szkolnej

      Możliwości zatrudnienia.
      We wszystkich gałęziach przemysłu, zwłaszcza w zakładach produkcji maszyn oraz na stanowiskach eksploatacji maszyn, a także w warsztatach naprawczych. Absolwent tego kierunku kształcenia jest również dobrze przygotowany do prowadzenia własnego zakładu mechanicznego.

       

      MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

      Krótki opis zawodu.

      Uczący się na tym kierunku kandydaci stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Jak wskazuje rynek pracy, zapotrzebowanie na mechaników pojazdów samochodowych jest bardzo duże.

      Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych zdobytych podczas praktyki zawodowej:

      • użytkowania pojazdów samochodowych,
      • diagnozowania pojazdów samochodowych,
      • naprawiania pojazdów samochodowych.

      Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

       

      MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

       

      Najważniejsze przedmioty zawodowe:

      • podstawy konstrukcji maszyn,
      • przepisy ruchu drogowego,
      • elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych,
      • diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych,
      • rysunek techniczny,
      • silniki pojazdów samochodowych,
      • język obcy w branży motoryzacyjnej,
      • zajęcia praktyczne.

      Możliwości zatrudnienia:

      • stacje obsługi pojazdów samochodowych,
      • zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych,
      • salony sprzedaży samochodów i instytucje zajmujące się obrotem częściami samochodowymi,
      • przedsiębiorstwa transportu samochodowego,
      • przedsiębiorstwa doradztwa technicznego w zakresie motoryzacji,
      • firmy zajmujące się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

       

      KUCHARZ 

      Krótki opis zawodu.

       

      Uczący się na tym kierunku kandydaci stają się specjalistami w obróbce wstępnej, przygotowaniu półproduktów do obróbki cieplnej oraz w stosowaniu różnych metod obróbki cieplnej. Do obróbki surowców i półproduktów, ale także do ekspozycji potraw stosowane są nowoczesne urządzenia gastronomiczne przy uwzględnieniu aktualnych trendów w zakresie aranżacji potraw i napojów. Dodatkową umiejętnością absolwenta tego kierunku jest znajomość zasad organizacji obsługi konsumenta.

      Uczeń kształcący się na kierunku kucharz:

      • pozna zasady sporządzania potraw i napojów oraz nauczy się ich stosowania zgodnie z technologią gastronomiczną,
      • nauczy się sztuki dekorowania oraz podawania potraw i napojów,
      • pozna potrawy kuchni polskiej i kuchni innych narodów,
      • nauczy się obsługi maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych w procesie sporządzania potraw i napojów,
      • zdobędzie kompetencje personalne i społeczne,
      • pozna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
      • nauczy się podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
      • nauczy się języka ukierunkowanego zawodowo,
      • pozna podstawy kształcenia zawodowego,
      • nauczy się zasad żywienia,  
      • dowie się, jak wykorzystywać receptury kulinarne, planować i rozliczać produkcję itd.

      Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

       

      HGT.02. Przygotowanie i wydanie dań.

       

      Najważniejsze przedmioty zawodowe:

      • technologia gastronomiczna,
      • język obcy w gastronomii,
      • wyposażenie zakładów gastronomicznych,
      • zajęcia praktyczne - szkoła gwarantuje miejsce obywania zajęć praktycznych

      Możliwości zatrudnienia:

      • zakłady gastronomiczne typu otwartego: restauracje, bary, jadłodajnie, puby, kawiarnie, zakłady cateringowe, drobne punkty gastronomiczne itp.
      • zakłady gastronomiczne typu zamkniętego: stołówki przedszkolne, szkolne, szpitalne, wojskowe, sanatoryjne, wczasowe, itp.

      SPRZEDAWCA

      Krótki opis zawodu.

       

      Uczący się w tym kierunku stają się specjalistami w sprzedaży produktów oferowanych w punktach sprzedaży drobnodetalicznej, detalicznej oraz hurtowej. Głównym zadaniem sprzedawcy jest obsługa klienta, która powinna być prowadzona sprawnie, kompetentnie i kulturalnie. Kandydat na sprzedawcę uczy się obsługi klientów bezpośrednio lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i sklepach internetowych). Ponadto organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym, uiszcza należności za dostarczone produkty. Informuje również nabywców o walorach sprzedawanych produktów, pomaga im przy wyborze produktu, realizuje zamówienia składane przez nabywców i inkasuje należność za sprzedane produkty.

      Uczeń kształcący się na kierunku sprzedawca zdobywa następujące umiejętności:

      • przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży;
      • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna

                  i sprzedaży.

       

      Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

       

      HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

       

      Najważniejsze przedmioty zawodowe:

      • bezpieczeństwo i higiena w handlu,
      • organizowanie sprzedaży towarów,
      • obsługa klientów,
      • obsługa kas fiskalnych i urządzeń współpracujących z kasą fiskalną,
      • sprzedaż internetowa,
      • organizacja i sprzedaż towarów (zajęcia praktyczne).

      Możliwości zatrudnienia.

      Sprzedawca może pracować we wszelkiego rodzaju punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej, jak również w innych miejscach sprzedaży i akwizycji (mieszkania, instytucje, biura itd.).  Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

       

      FRYZJER  

      Krótki opis zawodu.

       

      Zawód fryzjera należy do branży rozwijającej się niezwykle dynamicznie. Doskonalenie i wdrażanie nowych technologii wykonywania zabiegów, nowoczesnego sprzętu oraz technik pracy sprawiają, że umiejętności fryzjera muszą nieustannie nadążać za postępującym rozwojem w tej dziedzinie. Dlatego też tak ważne jest nieprzerwane pogłębianie wiedzy teoretycznej i wykorzystywanie jej w praktyce. Nieodzownym elementem zawodu jest wykorzystywanie umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych w profesjonalny sposób.

      Uczeń po ukończeniu nauki w zawodzie fryzjer będzie potrafił wykonywać:

      • pielęgnację włosów i skóry głowy,
      • strzyżenie włosów i formowanie zarostu,
      • zmiany koloru włosów,
      • stylizację włosów.

      Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

       

      FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich.

       

      Najważniejsze przedmioty zawodowe:

      • podstawy fryzjerstwa,
      • materiały fryzjerskie,
      • aspekty stylizacji we fryzjerstwie,
      • techniki i technologie fryzjerskie,
      • higiena zawodowa i organizacja pracy w salonie fryzjerskim,
      • komunikacja interpersonalna i społeczna,
      • język obcy ukierunkowany zawodowo

      Możliwości zatrudnienia.

      Dzięki kompetencjom zawodowym zdobytym w naszej szkole absolwenci w zawodzie fryzjer mają możliwość podjęcia pracy w zakładzie fryzjerskim zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim.

      Zobacz galerię

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 75419