• Kierunki kształcenia

     • Branżowa szkoła I - wielozawodowa

     • Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 1 w Sokołowie Podlaskim - klasa wielozawodowa

                                                      Drodzy Ósmoklasiści i Gimnazjaliści  !!!

      Nadszedł czas wyboru kolejnego etapu kształcenia! Jeśli jeszcze nie wiecie,  w jakiej szkole chcielibyście się uczyć, pomożemy Wam podjąć odpowiednią decyzję. Mamy dla Was propozycje zawodów, w których możecie się kształcić w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego

       w Sokołowie Podlaskim. Oto lista tylko niektórych zawodów proponowanych przez naszą szkołę:

      - Mechanik – monter maszyn i urządzeń – 723310 – PRAKTYKA ZAWODOWA W PRACOWNI

                                                                                                                           SZKOLNEJ!!!

      - Mechanik pojazdów samochodowych – 723103

      - Elektryk – 741103

      - Sprzedawca – 522301

      - Kucharz – 512001 - PRAKTYKA ZAWODOWA W PRACOWNI SZKOLNEJ!!!
      - Fryzjer – 514101

      - Murarz – tynkarz – 711204

      - Cukiernik – 751201
      - Piekarz – 751204
      - Stolarz – 752205

      - Magazynier logistyk

      - Kelner

       

      Branżowa Szkoła I Stopnia  Nr 1 w Sokołowie Podlaskim – klasa wielozawodowa

      Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na rynku pracy. Szkoła stwarza młodzieży szansę zdobywania umiejętności w różnych zawodach usługowych, nie tylko w wyżej wymienionych. Podstawą organizacji nauki zawodu

      w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę podpisana pomiędzy pracodawcą a uczniem traktowanym jako młodociany pracownik. Mechanik monter maszyn i urządzeń oraz kucharz mają możliwość odbywania praktyk w pracowniach szkolnych.

      Umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w zakładach pracy, natomiast wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na kursach organizowanych przez naszą szkołę oraz  różne Ośrodki Dokształcania Zawodowego. Nauka w Szkole Branżowej I St. trwa 3 lata. Zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy oraz  nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą.

       W trakcie nauki:

      • w  I i II  klasie uczniowie mają 3 razy w tygodniu zajęcia w szkole i 2 dni praktyki zawodowej,
      • w III  klasie uczniowie  mają 2 razy w tygodniu zajęcia w szkole  i 3 dni praktyki zawodowej.

      Uczeń podpisuje z pracodawcą umowę o pracę, a  trakcie nauki zawodu otrzymuje wynagrodzenie.

      Charakterystyka wybranych zawodów:

      MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ [723310]

      Krótki opis zawodu:


      Mechanik – monter maszyn i urządzeń zajmuje się montażem maszyn w warunkach produkcji oraz eksploatacją i naprawą maszyn. W ramach eksploatacji wykonuje rozruch maszyn, przeglądy techniczne, konserwacje i regulacje oraz na podstawie badań diagnostycznych ocenia  stan techniczny maszyn.


      Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

        M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.


      Najważniejsze przedmioty zawodowe:
      podstawy konstrukcji maszyn, podstawy przedsiębiorczości, technologia mechaniczna, pracownia elektryczna, budowa maszyn i urządzeń, eksploatacja urządzeń, zajęcia praktyczne odbywające się

      w pracowni szkolnej.


      Możliwości zatrudnienia:
      we wszystkich gałęziach przemysłu, zwłaszcza  w zakładach produkcji maszyn oraz na stanowiskach eksploatacji maszyn, a także w warsztatach naprawczych. Absolwent tego kierunku kształcenia jest również dobrze przygotowany do prowadzenia własnego zakładu mechanicznego.

       

      MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH [723103]

      Krótki opis zawodu:

      Uczący się na tym kierunku kandydaci stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Jak wskazuje rynek pracy, zapotrzebowanie na mechaników pojazdów samochodowych jest bardzo duże.

      Najważniejsze przedmioty zawodowe:
      podstawy konstrukcji maszyn, technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych, przepisy ruchu drogowego w kategorii B, technologia napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, działalność gospodarcza branży samochodowej, język obcy w branży samochodowej.

      Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych zdobytych podczas praktyki zawodowej:

      • użytkowania pojazdów samochodowych,
      • diagnozowania pojazdów samochodowych,
      • naprawiania pojazdów samochodowych,

      Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej.

       

      Możliwości zatrudnienia:

      • stacje obsługi pojazdów samochodowych,
      • zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych,
      • salony sprzedaży samochodów i instytucje zajmujące się obrotem częściami samochodowymi,
      • przedsiębiorstwa transportu samochodowego,
      • przedsiębiorstwa doradztwa technicznego w zakresie motoryzacji,
      • firmy zajmujące się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

       

      KUCHARZ  [512001]

      Krótki opis zawodu:

      Uczący się na tym kierunku kandydaci stają się specjalistami w  obróbce wstępnej,  przygotowaniu półproduktów do obróbki cieplnej oraz w stosowaniu  różnych metody obróbki cieplnej. Do obróbki surowców i półproduktów, ale także do ekspozycji potraw stosowane są nowoczesne urządzenia gastronomiczne przy  uwzględnieniu aktualnych trendów w zakresie aranżacji potraw i napojów. Dodatkową umiejętnością absolwenta tego kierunku jest znajomość zasad organizacji obsługi konsumenta.

       

      Uczeń kształcący się na kierunku kucharz:

      • pozna zasady sporządzania potraw i napojów oraz nauczy się ich stosowania zgodnie

      z technologią gastronomiczną,

      • nauczy się sztuki dekorowania oraz podawania potraw i napojów,
      • pozna potrawy kuchni polskiej i kuchni innych narodów,
      • nauczy się obsługi maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych w procesie sporządzania potraw i napojów,
      • zdobędzie  kompetencje personalne i społeczne
      • pozna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
      • nauczy się podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
      • nauczy się języka ukierunkowanego zawodowo,
      • pozna podstawy kształcenia zawodowego,
      • nauczy się zasad żywienia,   
      • dowie się, jak wykorzystywać receptury kulinarne, planować i rozliczać produkcję itd.

      Miejsce odbywania praktyk :

      szkoła gwarantuje miejsce obywania zajęć praktycznych - zajęcia przeprowadzane są w pracowni szkolnej

      Możliwości zatrudnienia:

      • zakłady gastronomiczne typu otwartego:  restauracje, bary, jadłodajnie, puby, kawiarnie, zakłady cateringowe, drobne punkty gastronomiczne itp.
      • zakłady gastronomiczne typu zamkniętego: stołówki przedszkolne, szkolne, szpitalne, wojskowe, sanatoryjne, wczasowe, itp.

       

      SPRZEDAWCA [522301]

      Krótki opis zawodu:

      Uczący się w tym kierunku stają się specjalistami w sprzedaży produktów oferowanych w punktach sprzedaży drobnodetalicznej, detalicznej oraz hurtowej. Kandydat na sprzedawcę uczy się obsługi klientów bezpośrednio lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i sklepach internetowych). Ponadto organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym, uiszcza należności za dostarczone produkty. Informuje również nabywców o walorach sprzedawanych produktów, pomaga im przy wyborze produktu, realizuje zamówienia składane przez nabywców i inkasuje należność za sprzedane produkty.

       

      Uczeń kształcący się na kierunku sprzedawca zdobywa następujące umiejętności:

      • Przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży;
      • Wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna

       i sprzedaży.

       

      Możliwości zatrudnienia:

      Sprzedawca może pracować we wszelkiego rodzaju punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej, jak również

      w innych miejscach sprzedaży i akwizycji (mieszkania, instytucje, biura itd.).  Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

       

      Zwracamy szczególną uwagę na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce oraz edukację na wielu płaszczyznach w obszarze wybranego zawodu.

       

      ZAPRASZAMY J!!!

      Zobacz galerię

 • Nasze media społecznościowe