• Kierunki kształcenia

     • LO o profilu medyczno-sportowym

     • PROFIL MEDYCZNO-SPORTOWY

      Klasa medyczno – sportowa przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych dalszym kształceniem i pracą w strukturach ratownictwa medycznego. Nowatorskie rozwiązania programowe i organizacyjne obejmują wprowadzenie dodatkowego przedmiotu nauczania, tj. ratownictwa medycznego oraz wprowadzenie dodatkowych zajęć sportowych.

      Uczniowie klasy medyczno-sportowej biorą udział w szeregu działań i przedsięwzięć związanych z ratownictwem. Sprawują opiekę medyczną jako wolontariusze podczas imprez sportowych. Prowadzą pokazy ratownictwa medycznego w czasie trwania festynów, dożynek i innych imprez okolicznościowych, pomagają przy organizacji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i dbają jego prawidłowy przebieg. Prowadzą szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przedszkolach i szkołach podstawowych z terenu miasta Sokołowa Podlaskiego i powiatu sokołowskiego. Czynnie uczestniczą w akcjach krwiodawstwa i krwiolecznictwa DKMS, dbają o ich prawidłowy przebieg i sprawują opiekę nad dawcami. W ramach współpracy z SP ZOZ uczestniczą w wycieczkach do szpitala w celu zapoznania się ze specyfiką pracy zespołów medycznych na różnych oddziałach.

      Szkoła posiada świetnie wyposażoną halę sportową, uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach sportowych, biorą udział w zawodach na szczeblu powiatu, regionu i kraju.

      Absolwenci klasy medyczno – soportowej mają możliwość otrzymania na świadectwach ukończenia szkoły wpisów o odbytych zajęciach praktycznych, kursach, certyfikatach, obozach, itp.

      Ponadto oferujemy:

      •  możliwość uzyskania certyfikatu w zakresie ratownictwa medycznego,
      • naukę samoobrony i sztuk walki,
      • naukę strzelania (możliwość zdobycia patentu strzeleckiego),
      • zajęcia WF przygotowujące do testów sprawnościowych,
      • zajęcia teoretyczne i pokazy z zakresu ratownictwa medycznego, geografii, biologii i edukacji prozdrowotnej

      Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

      • geografia
      • biologia
      • angielski

      Nauczane języki obce:

      • język angielski
      • język rosyjski

      Zobacz galerię

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 12063