• Kierunki kształcenia

     • LO o profilu policyjnym

     • PROFIL POLICYJNY

      Klasa policyjna tworzona jest dla uczniów zainteresowanych dalszym kształceniem na uczelniach cywilnych oraz uczelniach resortów mundurowych. Udział w dodatkowych zajęciach (techniki interwencji służb mundurowych, samoobrona, zajęcia strzeleckie  pozwoli lepiej przygotować naszych uczniów do uzyskania dodatkowych kwalifikacji w pracy w formacjach mundurowych, tj.  policji, wojsku, straży granicznej, straży marszałkowskiej, biurze ochrony rządu, formacjach ochrony osób i mienia) oraz przygotować do testów sprawnościowych przy naborze do pracy w ww. służbach mundurowych. Absolwenci klasy policyjnej otrzymają na świadectwach ukończenia szkoły wpisy o odbytych zajęciach praktycznych, kursach, certyfikatach, itp. Dodatkowo każdy otrzyma zaświadczenie o odbytych zajęciach z technik interwencji służb mundurowych, samoobrony służby policyjnej, służby straży pożarnej, zajęć praktycznych służb mundurowych i wyszkolenia strzeleckiego. Dokumenty te dają możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy naborze do ww. formacji mundurowych.

      Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

      • geografia
      • chemia
      • angielski

      Nauczane języki obce:

      • język angielski
      • język rosyjski

      Zajęcia wyszkolenia strzeleckiego w ZS Nr 1 SOKOŁÓW PODL.

       

      Klasy mundurowe poza przygotowaniem uczniów do matury i zdobycia uprawnień zawodowych wzorem normalnych klas LO i technikum dają możliwość zdobycia uczniom nowych uprawnień.

      Uczniowie w klasach o profilach mundurowych od I roku nauki w programie nauczania podczas zajęć praktycznych uczą się strzelać z różnej broni. Na początku jest to broń pneumatyczna (ZS Nr 1 dysponuje swoją strzelnicą i bronią, w szkole jest 4 nauczycieli posiadających uprawnienia instruktora strzelectwa)  w klasie drugiej zajęcia odbywają się już z wykorzystaniem broni palnej na strzelnicy Klubu Strzelectwa Sportowego” Sokół” w Sokołowie Podlaskim. W drugiej klasie uczniowie mają również możliwość zdobycia PATENTU STRZELECKIEGO. Co roku kolejne grupa uczniów przygotowuje się do egzaminu  na patent strzelecki , który odbywa  się przed  Komisją Egzaminacyjną Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

      Patent strzelecki potwierdza to,  że strzelec nabył podstawowe umiejętności, niezbędne do bezpiecznego i zgodnego z polskim prawem posługiwania się bronią palną. Jest dokumentem potwierdzającym zdolność do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim.

      Osoba, legitymująca się patentem strzeleckim, może strzelać na strzelnicy samodzielnie, może również po przejściu wymaganej procedury ubiegać się o  własną broń. Patent wydawany jest na trzy rodzaje broni: pistolet, karabin oraz strzelba gładkolufowa.

      Dokument ten jest ważny w całym kraju na wszystkich strzelnicach oraz honorowany  przy składaniu dokumentów do pracy w formacjach mundurowych (np. Policja, Wojsko, BOR, Straż Marszałkowska, Służba Więzienna, Służba Celna) oraz na uczelnie związane ze służbami mundurowymi.

      Zobacz galerię

       Trenig strzelecki klas mundurowych

     Zajęcia z samoobrony
     Zajęcia na naszej szkolnej strzelnicy
 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 20565