• Kierunki kształcenia

     • Technik hotelarstwa

     •  

      TECHNIK HOTELARSTWA Z INNOWACJĄ

       ARANŻACJE FLORYSTYCZNE WNĘTRZ

       

      Kwalifikacje w zawodzie

      W zawodzie technik hotelarstwa kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

      • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
      • HGT.06. Realizacja usług w recepcji

      Opis zawodu

      Technik hotelarz planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu, przyjmuje należność oraz wystawia odpowiednie dokumenty. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu-typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu Wellnes i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form promocji – reklamy, sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations. Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie o preferencjach gości.

      Predyspozycje zawodowe:

      • zainteresowanie zawodem
      • łatwość nawiązywania kontaktów
      • miła aparycja
      • dyskrecja
      • operatywność w działaniu
      • umiejętności organizatorskie

      Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

      • bezpieczeństwo i higiena pracy
      • rezerwacja usług w recepcji
      • organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
      • język angielski zawodowy
      • podstawy hotelarstwa

      Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

      • rezerwacja usług w recepcji
      • utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie hotelarskim
      • przygotowywanie i podawanie śniadań
      • obsługa gości w recepcji

      Praktyki zawodowe

      Dwa razy w cyklu kształcenia (w klasie drugiej i trzeciej) uczniowie odbywają trwającą miesiąc praktykę zawodową.
      Uczniowie mogą odbywać praktykę w wybranych przez siebie obiektach hotelarskich lub wskazanych przez szkołę zakładach branży turystyczno- gastronomiczno- hotelarskiej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego oraz całego kraju (między innymi w wielu renomowanych hotelach warszawskich).

      Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

      • język angielski

      Nauczane języki obce:

      • język angielski
      • język rosyjski

      Możliwości zatrudnienia:

      • hotele
      • pensjonaty
      • ośrodki wypoczynkowe
      • zakłady uzdrowiskowe
      • obiekty SPA & Wellness
      • schroniska
      • zajazdy
      • biura podróży oraz punkty informacji turystycznej
      • baza ruchoma: promowa, noclegowa, kolejowa, lotnicza

      Dzięki zdobytej wiedzy ekonomicznej i orientacji w branży turystyczno-hotelarskiej nasi absolwenci przygotowani są również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług hotelarskich i agroturystycznych.

      Możliwości kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

      Ukończenie kierunku: technik hotelarstwa w Zespole Szkół Nr 1 umożliwia absolwentom podjęcie studiów na wybranym przez siebie kierunku, związanym z branżą turystyczno-hotelarską  na wielu renomowanych uczelniach w Polsce.

      Baza dydaktyczna

      Posiadamy profesjonalnie wyposażoną szkolną pracownię hotelarską i gastronomiczną niezbędną do pracy w zawodzie technik hotelarz.

      Partnerzy szkoły

      Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

      Wyjazdy na praktyki zagraniczne

      Zobacz galerię

      INNOWACJA ARANŻACJE FLORYSTYCZNE WNĘTRZ

      Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych, stosując środki techniczne oraz pomocnicze.
      W obszarach jego działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów. W pracy opiera się na szerokiej wiedzy z materiałoznawstwa roślinnego, nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych. Podstawę do tworzenia stanowi wiedza z zakresu teorii barw oraz kompozycji plastycznej, a także posługiwanie się wieloma technikami florystycznymi.

      Zobacz galerię

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 10510