• Kierunki kształcenia

     • Technik hotelarstwa

     • Hotel XXI wieku to nie tylko nowoczesny i świetnie wyposażony budynek,ale przede wszystkim kompetentny, wykwalifikowany ,uprzejmy i gotowy służyć gościom personel hotelowy.

      Technik hotelarstwa

      Planuje, organizuje,oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach,w których świadczone są usługi hotelarskie.Przyjmuje rezerwację usług,ustala zakres zamówionych usług,sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty.Przyjmuje gości w obiekcie,kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu,wykwaterowuje z obiektu,rozlicza koszty pobytu ,przyjmuje należność oraz wystawia odpowiednie dokumenty.
      Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu-typu VIP,CIP, gości niepełnosprawnych.
      Organizuje i oferuje usługi dodatkowe:konferencyjne,turystyczne,rekreacyjno-sportowe,typu Wellnes i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie.Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy,korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych.
      Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form promocji – reklamy, sprzedaży osobistej,promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations.Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie,analizuje oferty konkurencji,obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie o preferencjach gości.Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego,oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności.
      Utrzymuje czystość i porządek w obiekcie hotelarskim.Przygotowuje i podaje śniadania.Przestrzega zasad ergonomii,przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,sanitarno – epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych podczas wykonywania zadań zawodowych.

      Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
      - organizacja pracy w hotelarstwie,
      - działalność recepcji,
      - usługi żywieniowe w hotelarstwie,
      - marketing usług hotelarskich,
      - podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego,
      - język obcy zawodowy – język angielski zawodowy,

      Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
      - techniki pracy w hotelarstwie,
      - obsługa konsumenta,
      - obsługa informatyczna w hotelarstwie,
      - praktyki zawodowe.

      Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
      - geografia,
      - język angielski.

      Wymagane języki obce:
      - język angielski,
      - język rosyjski.

      Podczas kształcenia uczeń ma możliwość uzyskania następujących kwalifikacji:
      HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
      HGT.06. Realizacja usług w recepcji,

      Przez cały cykl kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych, odbywających się w specjalnie do tego celu przygotowanych oraz profesjonalnie wyposażonych szkolnych pracowniach hotelarskich i gastronomicznych.
      Dwa razy w cyklu kształcenia (w klasie drugiej i trzeciej) uczniowie odbywają trwającą miesiąc czasu, program ową praktykę zawodową.
      Uczniowie mogą odbywać praktykę w wybranych przez siebie obiektach hotelarskich lub wskazanych przez szkołę zakładach branży turystyczno- gastronomiczno- hotelarskiej, znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego oraz całego kraju (między innymi w wielu renomowanych hotelach warszawskich).
      Absolwenci kierunku technik hotelarstwa posiadają odpowiednią wiedzę
      i umiejętności, które pozwalają podjąć pracę nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej. Stały wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, agroturystyczne, organizację czasu wolnego i podróży, sprawia, że znacznie wzrasta wśród przedsiębiorców i pracodawców również zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników tej branży turystyczno-hotelarskiej.Zapewnia to absolwentom naszej szkoły znalezienie oraz podjęcie ciekawej i dobrze płatnej pracy, odpowiadającej ich kwalifikacjom i zainteresowaniom.

      Możliwość zatrudnienia stwarzają absolwentom następujące obiekty:
      - hotele,
      - pensjonaty,
      - ośrodki wypoczynkowe,
      - zakłady uzdrowiskowe,
      - obiekty SPA & Wellness,
      - schroniska,
      - zajazdy,
      - biura podróży oraz punkty informacji turystycznej,
      - baza ruchoma: promowa, noclegowa, kolejowa, lotnicza.
      Dzięki zdobytej wiedzy ekonomicznej i orientacji w branży turystyczno-hotelarskiej nasi absolwenci przygotowani są również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług hotelarskich i agroturystycznych, natomiast uzyskane kwalifikacje oraz umiejętności praktyczne umożliwiają naszym absolwentom podjęcie pracy przy obsłudze konferencji, kongresów, targów, zjazdów oraz bankietów.
      Ukończenie kierunku: technik hotelarstwa w Zespole Szkół Nr 1 umożliwia absolwentom podjęcie studiów na wybranym przez siebie kierunku, związanym z branżą turystyczno-hotelarską, na wielu renomowanych uczelniach w Polsce.

 • Nasze media społecznościowe