• Kierunki kształcenia

     • Technik pojazdów samochodowych

     • To kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.  Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

      Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

      • wykonywania napraw pojazdów samochodowych,

      • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,

      • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,

      • kontrolowania jakości wykonanych napraw,

      • prowadzenia usług motoryzacyjnych,

      • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych w Autoryzowanych Stacjach Obsługi (ASO),

      • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych w ASO i stacjach kontroli pojazdów.

      Kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych  pozwalają na przygotowanie absolwenta mobilnego na polskim i unijnym rynku pracy.

      Zawód technik pojazdów samochodowych  podzielony został na dwie kwalifikacje:

      • MG.18.  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

      • MG.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

      Uczniowie którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej o budowie i naprawie pojazdów samochodowych, przepisów ruchu drogowego itp. Mechanicy odbywają praktyki zawodowej w pracowniach szkolnych, a także podczas staży krajowych i zagranicznych.

      Głównym celem pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie a następnie wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i urządzeń. 

      Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych można podjąć pracę w autoryzowanych stacjach obsługi - ASO, zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

 • Nasze media społecznościowe