• Kierunki kształcenia

     • Technik logistyk

     • Logistyka jest najszybciej rozwijającą się dziedziną gospodarki

      Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.
      Zadaniem technika logistyka jest zorganizowanie procesu zaopatrzenia, magazynowania, produkcji, transportu, dystrybucji w różnych przedsiębiorstwach.

      Logistyk potrzebny jest w każdej branży, niezależnie od profilu działalności przedsiębiorstwa !!!

      Chcesz się dowiedzieć czym zajmuje się logistyk??!!
      Obejrzyj poniższą prezentację:

      https://www.powtoon.com/online-presentation/g5OR9dlY1m9/?mode=movie#/

      Logistyk to zawód ponadczasowy. Istnieje od zawsze. Logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem, magazynem, dystrybucją oraz dbać o zaopatrzenie przedsiębiorstw i instytucji. 
      Zawód technika logistyka daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności potrzebnych w procesie planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych. 
      Absolwenci tego kierunku mają szerokie możliwości zatrudnienia, gdyż nie ma obecnie przedsiębiorstwa, które nie zatrudniałaby logistyka.
      W trakcie zajęć zawodowych uczniowie uczą się:
      - zarządzania zapasami i magazynem,
      - organizacji procesów magazynowych,
      - planowania zadań produkcyjnych i dystrybucyjnych,
      - sporządzania dokumentacji magazynowej,
      - planowania i organizowania procesów transportowych i spedycyjnych,
      - dobierania środków transportowych,
      - sporządzania dokumentacji transportowej i spedycyjnej w języku polskim i językach obcych.

      Podczas nauki w uczniowie zdobywają także doświadczenie zawodowe podczas praktyk zawodowych w firmach logistycznych, spedycyjnych, transportowych i innych, w których wykonywane są czynności logistyczne. Szkoła zapewnia praktyki zawodowe. 

      W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe, udokumentowanie dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technika logistyka.
      Dyplom technika logistyka otrzymuje absolwent, który potwierdzi kwalifikacje:
      SPL.01. Obsługa magazynów
      SPL.04. Organizacja transportu

      Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w szkole. 

      Absolwent technikum logistycznego może kontynuować naukę na wyższych uczelniach technicznych lub ekonomicznych na kierunkach logistycznych lub podjąć pracę w branży TSL (transport – spedycja – logistyka) zarówno w kraju jak i za granicą.

 • Nasze media społecznościowe