• Kierunki kształcenia

     • Technik informatyk

     • Zawód informatyka jest jednym z nielicznych postrzeganych jako profesja, która daje gwarancję zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą. Pomimo stosunkowo dużego bezrobocia w Polsce i oznak globalnego spowolnienia gospodarczego, branża informatyczna notuje stałą tendencję wzrostową. W związku z tym na rynku pracy jest miejsce na zatrudnienie fachowców z branży informatycznej. Tendencja ta w następnych latach ma się utrzymać. Znacząca część tych prognoz dotyczy pracowników średniego szczebla, w tym absolwentów technikum.

      Przedmioty zawodowe w szkolnym planie nauczania dla zawodu technik informatyk:

      Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
      - Systemy operacyjne - Montażi eksploatacja urządzeń techniki   komputerowej

      - Urządzenia techniki komputerowej

      - Sieci komputerowe

      - Administracja sieciowymi systemami   operacyjnymi
      - Witryny i aplikacje internetowe. - Projektowanie i montaż lokalnych sieci   komputerowych
      - Systemy baz danych - Programowanie aplikacji internetowych
      - Działalność gospodarcza w branży   informatycznej - Administracja bazami danych
      -Język angielski zawodowy  

      Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka.
      Przedmioty realizowane w zakresie uzupełniającym: historia i społeczeństwo.
      Języki obce: język, angielski, język niemiecki.
      Warunkiem uzyskania tytułu technik informatyk jest zdobycie trzech kwalifikacji zawodowych:
      Warunkiem uzyskania tytułu technik informatyk jest zdobycie dwóch kwalifikacji zawodowych:
      INF.02.Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
      INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 

      W trakcie nauki uczniowie odbywają czterotygodniową praktykę zawodową w przedsiębiorstwach branży informatycznej zajmujących się: handlem komputerami oraz akcesoriami, składaniem komputerów z podzespołów, usługowych wykonujących sieci informatyczne na potrzeby przedsiębiorstw.
      Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

      1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
      2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
      3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
      4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

      Po ukończeniu kształcenia w technikum absolwent może podwyższać swoje kwalifikacje poprzez kontynuowanie nauki w szkołach wyższych na takich kierunkach, jak: informatyka, zarządzanie, systemy multimedialne i internetowe, systemy i sieci komputerowe, automatyka i robotyka, grafika komputerowa.

      Technik informatyk może podejmować pracę we wszystkich firmach posługujących się komputerami. Informatycy poszukiwani są przez firmy z każdej branży, mające własną bazę komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

      Zobacz galerię

 • Nasze media społecznościowe